WebbIE

Webbie je prohlížeč pro nevidomé, kteří k prohlížení Internetu používají hlasovou syntézu. Přichází spolu s přístupnými programy, které umožňují četbu posledních zpráv a poslech mnoha rozhlasových stanic. Program je možno kompletně zdarma stahovat i používat.

Pro další pomoc kontaktujte (v angličtině).

Dobré webové stránky.